Investiční společnost WCA International nezvládá platit závazky

4. listopadu 2022
Autor: Filip Hladiš

Na advokátní kancelář JGK advokáti se v posledním roce obrací desítky klientů-investorů, kterým společnost WCA International s.r.o. neplní své závazky a nevyplácí investované prostředky.

Proti společnosti WCA International s. r. o. již probíhá exekuce a je velice pravděpodobné, že brzy bude zahájeno rovněž insolvenční řízení.

Insolvence započne v krátké době a vyústí v konkurz nebo případně reorganizaci, o kterou budou majitelé společnosti pravděpodobně usilovat. Zda bude případná reorganizace vhodným řešením, nelze nyní říci a bude to důsledně posuzováno.

V krátké době letošního kalendářního roku by to byl druhý velký krach obdobné investiční společnosti působící v našem regionu.

Marek Gocman, společník ostravské advokátní kanceláře JGK advokáti, k tomu uvedl: „Kauza společnosti WCA International s.r.o. vykazuje identické znaky jako známý případ Growing Way, avšak svým rozsahem výše uvedenou věc výrazně překonává.“

Filip Hladiš, spolupracující advokát kanceláře JGK advokáti dodal: „V trestním řízení vedeném proti Ondřeji Janatovi a jeho společnosti Growing Way jsme převzali zastoupení více než 950 poškozených a posléze také jejich zastoupení jako věřitelů v insolvenčním řízení. K dnešnímu dni se podařilo vymoci přes 850 milionů korun, další majetek se v rámci insolvence dohledává a znamená to, že pohledávky věřitelů budou uspokojeny do výše přesahující 60 %.“

Společným znakem všech obdobných kauz je to, že překračují zákonný rámec podnikání tzv. alternativního investičního fondu, který by neměl být veřejně nabízen a měl by cílit na úzký okruh kvalifikovaných investorů.

„Naše kancelář je v tomto i dalších podobných případech připravena hájit zájmy drobných investorů jak v insolvenčním, tak i v možném trestním řízení tak, abychom co nejrychleji vymohli co nejvíce z jejich vložených finančních prostředků,“ uvedl Marek Gocman.

„Podobných investičních kauz je hodně a očekáváme, že v současné nejisté ekonomické situaci, bude pádů tohoto typu přibývat, proto jsme celý proces převzetí zastoupení klientů maximálně zjednodušili, abychom je co nejméně zatěžovali v jejich už tak nelehké situaci,“ doplnil Filip Hladiš, jenž má na starosti klientský informační systém advokátní kanceláře

„Jednoznačně musíme doporučit, aby se klienti nenechali druhotně podvést a aby se v této situaci obraceli přímo na advokátní kanceláře, které garantují, že budou hájit výhradně zájmy klientů, a nikoliv dalších osob, a zastoupí je v obou řízeních, eventuálně i před soudem. Absolutní respekt k zájmům klienta je to, co naše kancelář jednoznačně deklaruje,“ upozorňuje Marek Gocman.

Ani v případě pádu společnosti WCA International s. r. o. není vyloučeno, že v dané věci bude později zahájeno trestní řízení, ve kterém budou investoři taktéž uplatňovat své nároky.

Insolvenční řízení může být efektivním nástrojem, jak se v relativně krátké době dostat alespoň k části svých finančních prostředků. Je však nezbytně nutné nároky uplatnit v krátkých zákonných lhůtách a věcně i formálně správně. V opačném případě se věřitelé vystavují významnému riziku, že jim insolvenční soud jejich nároky nepřizná.

Poškození a věřitelé v kauzách tohoto typu by proto neměli váhat a oslovit odborníky, nejlépe ty, kteří mají s podobnými kauzami a hromadným zastupováním velkého množství klientů již zkušenosti.

Hromadně zastoupení věřitelé mohou své nároky uplatňovat velmi efektivně s relativně nízkými náklady na právní zastoupení a využít k prosazení svých zájmů sílu velké věřitelské skupiny.

JGK advokáti v. o. s.

28. října 438/219
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 075 36 941
DIČ: CZ07536941
ID datové schránky: sbfmbic